سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
دو کار با هم چه ناهمگون است و ناسازوار ، کارى که لذتش رود و گناهش ماند ، و کارى که رنجش برود و پاداشش ماند . [نهج البلاغه]
عاشق تنها

عشق یعنی یک سلام ویک درود

                                         عشق یعنی درد ومحنت در درون

عشق یعنی یک تبلور یک سرود

                                          عشق یعنی قطره ودریا شدن

عشق یعنی یک شقایق غرق خون

                                          عشق یعنی با برستو بر زدن

عشق یعنی رسم دل برهم زدن

                                          عشق یعنی یک تیمم یک نماز


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط فاطمه زهرا معمارزاده 89/4/30:: 1:43 عصر     |     () نظر

گل تقدیم شماتبسم


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط فاطمه زهرا معمارزاده 89/4/30:: 1:34 عصر     |     () نظر